Přejít k obsahu


Metalografická příprava hliníkových bronzů

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., HRDLIČKA, V. Metalografická příprava hliníkových bronzů. Strojírenská technologie, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 77-82. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metallographic preparation of aluminium bronzes
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Václav Hrdlička
Abstrakt CZ: Hliníkové bronzy jsou důležitou součástí strojírenských materiálů, především díky odolnosti proti korozi při dobré pevnosti, mezi únavy a mezi tečení za tepla. Výhodou těchto typů bronzů je rovněž možnost tepelného zpracování a do jisté míry úprava mechanických vlastností dle použití. Tento příspěvek se zabývá problematikou metalografické přípravy těchto typů bronzů. Pozornost bude zaměřena především na možnosti v oblasti leštění, kdy budou srovnány metody mechanického, elektrolytického a chemického leštění. Dále se příspěvek věnuje problémům s vyvoláním struktury a jeho pozorováním v různých režimech světelné mikroskopie.
Abstrakt EN: Aluminium bronzes are important engineering materials owing to their corrosion resistance combined with good ultimate strength, and hot creep strenths. Other advantages include their heat treatability and their capability of haveing their mechanical properties somewhat altered for an intended use. The presence contribution deals with metallographic preparation of these bronzes. The main attention is paid to polishing. Comparision is made between mechanical, electrolytic and chemical polishing. In addition, the difficulties with revealing the microstructure and with its observation using various optical microscopy imagining modes are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička