Přejít k obsahu


Metoda měření a lokalizace zdrojů hluku transformátoru

Citace:
TUREČEK, O., SÝKORA, M., SCHLOSSER, M., KAREL, J., SVOBODA, M., KROFT, R. Metoda měření a lokalizace zdrojů hluku transformátoru. ETD Transformátory a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method for noise measuremnt and noise source identification of power transformer
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ETD Transformátory a.s.
Autoři: Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Ing. Martin Sýkora Ph.D. , Ing. Martin Schlosser , Ing. Jan Karel , Ing. Michal Svoboda , Ing. Roman Kroft ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva popisuje vývoj měřicí metody pro stanovení hlučnosti výkonového transformátoru. Během vývoje bylo porovnáno několik způsobů určení akustického výkonu, včetně běžně užívaných metod podle normy ČSN EN 60076-10. Dále byl zkoumán vliv omezeného frekvenčního rozsahu měření na určený akustický výkon. Součástí metody je i lokalizace nejhlučnějších částí transformátoru pomocí mapování akustické intenzity. Metoda je doplněna měřením vibrací některých částí transformátoru.
Abstrakt EN: This report describes development of method for noise measurement of power transformer. During research there was compared few methods of sound power determination, including usual procedures in accordance with ČSN EN 60076-10 standard. The next step of the development was research about influence of measurement reduced frequency range for measured sound power. The part of this method is also localization of most noisy parts of transformer. Localization is based on sound intensity mapping. The proposed method is completed with vibration measurement of some transformer parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička