Přejít k obsahu


Tlaková nádoba HELCzA

Citace:
LAŠ, V., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F. Tlaková nádoba HELCzA. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stress analysis of equipment HELCZA
Rok vydání: 2015
Název zdroje: STREICHER, spol. s.o. Plzeň
Autoři: Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. František Sedláček
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá návrhem a analýzou třídílné těsné ocelové vakuové komory pro zkoušky vzorků elektronovými svazky. Jedná se o geometricky složitou nádobu, která musela vyhovovat přísným pevnostním a tuhostním kritériím a dále byla posouzena na nízkocyklovou únavu. Díly nádoby jsou opatřeny těsněním a s tělem nádoby jsou spojeny šroubovým spojením. Ve výpočtu jsou spojení nahrazena speciálními prvky, které modelují předepnutí a zároveň umožňují odlehnutí kontaktních ploch a tím lze zjistit, zda je zatížená nádoba dostatečně těsná. Úloha byla řešena pomocí metody konečných prvků.
Abstrakt EN: The research report discusses a design and analysis of a three-piece tight steel vacuum chamber used for electron beam testing of samples. It is geometrically complex vessel that must meet strict strength and stiffness criteria. Parts of the vessels are equipped with seals and are joined with the vessel body by screw connections. In the analysis these connections are modelled by special elements that include preload and allow separation of contact areas. Therefore, it is possible to determine if the loaded vessel is sufficiently tight. Another goal was to minimize the weight of the vessel. The analysis was performed using finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička