Přejít k obsahu


Platónova protologie dobra. Dobro v souvislosti s ktématy v dialogu Filébos

Citace:
PAITLOVÁ, J. Platónova protologie dobra. Dobro v souvislosti s ktématy v dialogu Filébos. In Platonica Pilonica IV. Dobro. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, s. 87-106. ISBN: 978-80-261-0341-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plato’s Protology of the Good. The Good in relationship with ktematic passage in Philebus
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Kapitola přistupuje k problému dobra skrz Platónův dialog Filébos, ale přináší zcela jiný úhel pohledu. Autorka se problému věnuje v úzké souvislosti s takzvanou ktématickou pasáží. Je zde ukázáno, že pragmatická interpretace Filéba výhradně jako dialogu o dobrém lidském životě je jednostranná, neboť opomíjí důležité ontologické aspekty dialogu. Konkrétně to je demonstrováno na často přehlížené ktématické pasáži, která se zdá mít zásadní ontologicko-kosmologický význam. Nejprve je ukázána souvislost této pasáže především s problematikou čtyř rodů, poté je zasazena do protologického rámce, to znamená, že je interpretována z hlediska nepsaných nauk. V závěru je naznačeno, co z toho obecně vyplývá pro Platónovo pojetí Dobra.
Abstrakt EN: Jitka Paitlová’s chapter approaches the problem of the Good also through Plato's Dialogue Philebus, but she brings a whole different perspective. In connection with so-called ktematic passage it is shown here that the pragmatic interpretation of Philebus exclusively as a Dialogue about good human life is one-sided because it omits important ontological aspects of the Dialogue. Specifically, it will be demonstrated on the often overlooked ktematic passage that seems to have a fundamental ontological-cosmological significance. First the author points to the relationship of this passage to the issue of four genera. It is then set into protological frame, i.e. it is interpreted in terms of Unwritten Doctrines. In conclusion is offered the solution in reference to Platonic conception of the Good.
Klíčová slova

Zpět

Patička