Přejít k obsahu


Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W Coating

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E., PALA, Z. Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W Coating. Journal of Thermal Spray Technology, 2016, roč. 25, č. 3, s. 546-557. ISSN: 1059-9630
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W Coating
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Zdeněk Pala
Abstrakt CZ: Co-Cr-W HVOF nástřik je používán jako ochrana proti vysokoteplotní oxidaci a opotřebení. Kromě odolnosti proti oxidaci je důležitou vlastností i stabilita mechanických vlastností. Článek je zaměřen především na hodnocení mikrostrukturních změn a souvisejících vlastností. Bylo dokázáno, že zatímco materiál ve formě prášku obsahuje pouze fcc-Co tuhý roztok, je po nástřiku v mikrostruktuře přítomen i hcp-Co tuhý roztok. Tepelné zpracování množství hcp-Co fáze dále zvyšuje. Zatímco na koeficient tření a kohezní pevnost mělo tepelné zpracování pozotivní vliv, na odolnost proti opotřebení nikoliv - míra abrazivního i adhezivního opotřebení vzrostla.
Abstrakt EN: Co-Cr-W HVOF-sprayed protective coatings are used for their high oxidation and wear resistance. Apart from the oxidation resistance, the stability of their mechanical properties in relation to thermal loading is crucial with respect to the most common high-temperature application areas. This work is focused mainly on evaluation of the heat-induced changes in the phase composition and related mechanical properties. It was shown that the original powder, composed fully from face-centered cubic Co-based alloy, partly changes its phase composition during spraying to a hexagonal close-packed (hcp) structure. The annealing further increases the ratio of the hcp phase in the structure. The heatinduced phase changes are accompanied by an increase in the coatings hardness and cohesion strength. The abrasive and adhesive wear behavior was evaluated. While the coatings heat treatment had a positive effect on the coefficient of friction, the abrasive and adhesive wear resistance of annealed coating was lower compared to as-sprayed coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička