Přejít k obsahu


Formation of TiO/Al2O3/C composite in thermal co-decomposition ofaluminium(III) acetylacetonate and titanium(IV) oxyacetylacetonate

Citace:
KOVÁŘÍK, T., POKORNÁ, D., URBANOVÁ, M., BEZDIČKA, P., BASTL, Z., KRUPČÍK, J., KŘENEK, T., POLA, M., KULLOVÁ, L., POLA, J. Formation of TiO/Al2O3/C composite in thermal co-decomposition ofaluminium(III) acetylacetonate and titanium(IV) oxyacetylacetonate. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2016, roč. 117, č. leden 2016, s. 182-190. ISSN: 0165-2370
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Formation of TiO/Al2O3/C composite in thermal co-decomposition ofaluminium(III) acetylacetonate and titanium(IV) oxyacetylacetonate
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , D. Pokorná , M. Urbanová , P. Bezdička , Z. Bastl , J. Krupčík , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Michal Pola , Ing. Lucie Kullová , J. Pola
Abstrakt CZ: Tepelná ko-dekompozice směsi acetylacetonátu hliníku a oxoacetylacetonátu titanu bylo zkoumána pomocí termogravimetrie, diferenční skenovací kalorimetrie a doplňující analýzou plynných produktů a tuhých zbytků infračervenou, ramanovou a fotoelektronovou spektroskopií, rentgenovou difrakcí a transmisní elektronovou mikroskopií. Proces rozkladu směsi ukazuje rozdílný průběh v porovnání s rozkladem individuálních acetylacetonátů.
Abstrakt EN: Thermal co-decomposition of Al(III) acetylacetonate-Ti(IV) oxyacetylacetonate mixture has been exam- ined by using thermal gravimetry, differential scanning calorimetry and complementary analyses of evaporated products and solid residues by Fourier Transform Infrared, Raman and X-ray photoelectron spectroscopy, X-ray diffraction and scanning and transmission electron microscopy. The process is shown to differ from thermal decompositions of single acetylacetonates. Linear heating of the mixture allows predominant sublimation and minor degradation of Al(III) acetylacetonate along with extensive degradation of Ti(IV) oxyacetylacetonate to TiO 2 Stepwise heating results in sublimation of one half of Al(III) acetylacetonate and co-decomposition of the residual chelates. The co-decomposition is judged to occur via an intermediary complex between both monomeric chelates. It primarily leads to an amorphous Ti, Al, C and O-containing phase which develops crystalline aluminaand titanium monoxide upon anneal- ing to high temperatures. The carbonaceous component of the amorphous phase assists in carbothermal formation and stabilization of titanium monoxide.
Klíčová slova

Zpět

Patička