Přejít k obsahu


In-situ X-ray diffraction studies and magneto-optic Kerr effect on RF sputtered thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3

Citace:
RAJENDRAN, S., ŠUTTA, P., NOVÁK, P., NETRVALOVÁ, M., HENDRYCH, A., ŽIVOTSKÝ, O. In-situ X-ray diffraction studies and magneto-optic Kerr effect on RF sputtered thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 3, s. 3882-3887. ISSN: 0272-8842
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: In-situ X-ray diffraction studies and magneto-optic Kerr effect on RF sputtered thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3
Rok vydání: 2016
Autoři: Dr. Siddheswaran Rajendran , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Petr Novák Ph.D. , Ing. Marie Netrvalová Ph.D. , Aleš Hendrych , Ondřej Životský
Abstrakt CZ: Vliv žíhání na strukturní a magnetické vlastnosti RF naprašovaných BaTiO3 a Co a Nb dopovaných BaTiO3 tenkých vrstev na Si (100) substrátu byl vyšetřován. Amorfní fáze nadeponované vrstvy byla změněna na kubickou fázi perovskitu v průběhu in-situ rentgenové difrakce při žíhání do 900°C. Difrakcí bylo sledováno zlepšení kvality krystalické fáze v závislosti na teplotě. Magnetické vlastnosti vrstvy před a po žíhání byly vyšetřovány magneto-optickým Kerrovým jevem (MOKE). U nedopované BaTiO3 vrstvy byly pozorovány paramagnetické vlastnosti, zatímco Co a Nb dopované vrstvy BaTiO3 vykazovaly feromagnetismus při pokojové teplotě. Zvýšení ferromagnetické odezvy bylo pozorováno u Co a Nb dopovaných vrstvách BaTiO3 vyžíhaných na 900°C.
Abstrakt EN: The effect of annealing on structural and magnetic properties of the RF sputtered BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3 thin films on Si (001) substrates were studied. The structure of the as-deposited (amorphous) films was changed into cubic perovskite phase during the in-situ X-ray diffraction from room temperature to 900 °C. The enhancement of crystalline quality with respect to the increase of annealing temperature was observed by the in-situ XRD. The magnetic properties of the films before and after annealing were studied by the measurement of Magneto-Optic Kerr Effect (MOKE). The pure BaTiO3 revealed a paramagnetic behavior, whereas the Co and Nb co-doped BaTiO3 films exhibited room temperature ferromagnetism. The increase in ferromagnetic response was observed in the Co and Nb co-doped BaTiO3 films annealed at 900 °C rather than the as-deposited film.
Klíčová slova

Zpět

Patička