Přejít k obsahu


Tribological Properties of Hard Metal Coatings Sprayed by High-Velocity Air Fuel Process

Citace:
LYPHOUT, C., SATO, K., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E., LUSVARGHI, L., BOLELLI, G., SASSATELLI, P. Tribological Properties of Hard Metal Coatings Sprayed by High-Velocity Air Fuel Process. Journal of Thermal Spray Technology, 2016, roč. 25, č. 1-2, s. 331-345. ISSN: 1059-9630
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological Properties of Hard Metal Coatings Sprayed by High-Velocity Air Fuel Process
Rok vydání: 2016
Autoři: C. Lyphout , K. Sato , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , L. Lusvarghi , G. Bolelli , P. Sassatelli
Abstrakt CZ: Nižší teplota a vyšší kinetická energie částic tvrdokovu nanášených noivě vyvinutou technologií HVAF výrazně snižuje míru dekarburizace a zvyšuje odolnost proti korozi a opotřebení. Tím technologie HVAF předčí svého předchůdce, HVOF technologii. Dva typy materiálu WC-Co(88/12) a WC-CoCr (86/10/4) s proměnnou velikostí karbidických částic od 0.2-0.4 micrometrů byly deponovány pomocí nejnovějšího systému HVAF-M3 na substrát z uhlíkové oceli. Byly zhodnoceny jejich kluzné vlastnosti pomocí testu Ball-on-disc (ASTM G99-90) oproti protikusu z Al2O3 a pomocí Pin-on-Disc testu (ASTM G77-05) oproti modifikované martenzitické oceli za sucha nebo v lubrikovaných podmínkách. Korozní vlastnosti byly hodnoceny pomocí standardního testu solnou mlhou, testu kyselou solnou mlhou, zrychlenými korozními testy a elektrochemickými polarizačními testy za pokojové teploty. Cílem je zhodnotit vliv velkosti karbidů v souvislosti s pracovními podmínkami.
Abstrakt EN: Lowering the thermal energy and increasing the kinetic energy of hard metal particles sprayed by the newly developed HVAF systems can significantly reduce their decarburization, and increases the sliding wear and corrosion resistance of the resulting coatings, making the HVAF technique attractive, both economically and environmentally, over its HVOF predecessors. Two agglomerated and sintered feedstock powder chemistries, WC-Co (88/12) and WC-CoCr (86/10/4), respectively, with increasing primary carbides grain size from 0.2 to 4.0 microns, have been deposited by the latest HVAF-M3 process onto carbon steel substrates. Their dry sliding wear behaviors and friction coefficients were evaluated at room temperature via Ball-on-disk (ASTM G99-90) wear tests against Al2O3 counterparts, and via Pin-on-disk (ASTM G77-05) wear tests against modified martensitic steel counterparts in both dry and lubricated conditions. Sliding wear mechanisms, with the formation of wavy surface morphology and brittle cracking, are discussed regarding the distribution and size of primary carbides. Corrosion behaviors were evaluated via standard Neutral Salt Spray, Acetic Acid Salt Spray, accelerated corrosion test, and electrochemical polarization test at room temperature. The optimization of the tribological properties of the coatings is discussed, focusing on the suitable selection of primary carbide size for different working load applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička