Přejít k obsahu


Posouzení vlivu transformovny TR Kostelec na sdělovací kabel O2

Citace:
ŠROUBOVÁ, L. Posouzení vlivu transformovny TR Kostelec na sdělovací kabel O2. Profi EMG s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence assessment of substation TR Kostelec on telecommunication line O2
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Profi EMG s.r.o.
Autoři: Ing. David Pánek Ph.D. , Ing. Lenka Šroubová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá posouzením vlivů transformovny TR Kostelec na sdělovací kabel O2. Posouzení nebezpečných vlivů venkovních a kabelových vedení je provedeno podle ČSN 33 2160 vydané v dubnu 1993 a její změny ČSN 33 2160/Z2 z června 1999.
Abstrakt EN: The study deals with an analysis of influence of substation TR Kostelec on telecommunication line O2. The analysis of dangerous influences of overhead lines on telecommunication cable is performed according to rule ČSN 33 2160 (April 1993) and its amendment ČSN 33 2160 / Z2 (June 1999).
Klíčová slova

Zpět

Patička