Přejít k obsahu


Repeated load response of soil reinforced by two layers of geocell

Citace:
MOGHADDAS TAFRESHI, S.N., KHALAJ, O., DAWSON, A.R., MAŠEK, B. Repeated load response of soil reinforced by two layers of geocell. In Procedia Earth and Planetary Science. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, 2015. s. 99-104. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1878-5220
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Repeated load response of soil reinforced by two layers of geocell
Rok vydání: 2015
Místo konání: AMSTERDAM
Název zdroje: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25
Autoři: S. N. Moghaddas Tafreshi , Dr. Omid Khalaj , Andrew R. Dawson , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje sérii cyklických zatěžovacích zkoušek deskou o průměru 300 mm uloženou na podkladu bez zpevnění a na podkladu zpevněném dvěma vrstvami pěnového skla, jimiž se simulovalo chování základu při průjezdu vozidel. Na základě úvodních studií byly hloubka uložení svrchní vrstvy pěnového skla a vzdálenost mezivrstvy pěnového skla ve svislém směru zvoleny v hodnotě 0,2násobku průměru desky. Výsledky zkoušek ukázaly, že soustava zpevněná dvěma vrstvami pěnového skla je schopná se po určitém čase, kdy vykazuje plastickou deformaci, „přizpůsobit“ a mít plně elastické chování. Se zvyšováním počtu vrstev pěnového skla se deformace základu pod krytem vozovky při zatížení povrchu snižuje, zčásti v důsledku lepšího rozložení zatížení. Při posledním zatěžovacím cyklu s hodnotou 400 kPa a se dvěma vrstvami pěnového skla (Ng=2) dosahuje zbytková plastická deformace pouze 63 % hodnoty zjištěné bez zpevnění. Podobně se zvýšením počtu vrstev pěnového skla z jedné na dvě výrazně klesá tlak přenesený na patu základu pod středem zatěžovací desky. Např. svislé napětí přenesené v hloubce 350 mm pod středem zatěžované plochy má při aplikaci cyklického tlaku 800 kPa na konci zatěžovacího cyklu hodnotu asi 462,8 kPa při základu bez zpevnění, 321,9 kPa při zpevnění jednou vrstvou pěnového skla a 274,3 kPa při zpevnění dvěma vrstvami.
Abstrakt EN: This paper describes a series of cyclic plate load tests on a circular plate with diameter of 300 mm, supported on unreinforced and reinforced beds by one and two layers of geocell, to simulate the behaviour of footings or vehicle passes. According to initial studies, the depth of the uppermost geocell layer and of the geocell inter-layer spacing both were selected 0.2 times of plate diameter. The results of the testing reveal the ability of the reinforced system by two layers geocell to ‘shakedown’ a fully resilient behaviour after a period of plastic deformation. As the number of geocell layers increases, the loading surface deformation of the pavement foundation decreases due, in part, to better load spreading. Under the last cycle of loading at 400 kPa with two layers of geocell (Ng=2), the residual, plastic, deformation is only about 63% of the value for the unreinforced case. Likewise, with increase the number of geocell layers from one to two layers, the pressure transferred to depth of foundation bed beneath the centre of loading plate, considerably decreases. For instance, the vertical stress transferred to a depth of 350 mm beneath the centre of loading surface, under the applied cyclic pressure of 800 kPa, at the end of the load cycles is about 462.8, 321.9, 274.3 kPa for unreinforced and reinforced foundations with one and two layers of geocell, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička