Přejít k obsahu


Metodika zefektivnění péče (včetně zvýšení bezpečnosti) o občana po operacích velkých kloubních náhrad

Citace:
TOLAR, D., BISCHOFOVÁ, R., HYNČÍK, L. Metodika zefektivnění péče (včetně zvýšení bezpečnosti) o občana po operacích velkých kloubních náhrad. 2015.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for improving health care (including increasing safety) for patients after total joint replacement surgery
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. David Tolar , Renata Bischofová , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Výsledek popisuje biosensoring, implementaci a využití monitorovacího a signálního zařízení, které v dostatečně těsných intervalech kontinuálně snímá vybrané biometrické parametry těla pacienta. Data jsou za pomoci vyvinutého software shromažďována na centrální stanici (v případě pobytu v sociálním či rehabilitačním zařízení) a sledované parametry jsou nastaveny tak, aby byla při překročení zadaných hodnot spuštěna výstražná signalizace a kontaktován odborný personál.
Abstrakt EN: The result describes biosensoring, implementation and use of the monitoring and signalling device, which in sufficiently tight time intervals continuously monitors the selected biometric parameters of the patient's body. Data are collected by a special software to the server (if staying in a social or rehabilitation facility), and monitored parameters are set so that when exceeding the specified values, the alarm runs and professional staff is contacted.
Klíčová slova

Zpět

Patička