Přejít k obsahu


Řešení vibroakustiky kompresoru: porovnání výsledku simulací s výsledky měření

Citace:
SÝKORA, M., TUREČEK, O., VIMMR, J., DUPAL, J., ADÁMEK, V., BUBLÍK, O., KRIVÁNKA, D. Řešení vibroakustiky kompresoru: porovnání výsledku simulací s výsledky měření. ATMOS Chrást s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vibroacustic solution of compressor: Comparison of simulation and mesurement
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ATMOS Chrást s.r.o.
Autoři: Ing. Martin Sýkora Ph.D. , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Ing. David Krivánka
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva popisuje vývoj vibroakustického modelu kompresoru. Je zde popsán postupný vývoj modelu pro dva typy kompresoru (Atmos PDP 70 and Atmos PDP 190). Nejdůležitější část zprávy je zaměřena na porovnání výsledků modelování s naměřenými hodnotami hluku a vibrací.
Abstrakt EN: This report describes development of compressor vibro-acoustic model. The solution of vibro-acoustic model is descripted for two types of compressor (Atmos PDP 70 and Atmos PDP 190). The most important part of report is focused on comparison of modeling results with real measured noise and vibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička