Přejít k obsahu


Dielectric behaviour of gaseous insulation with synthetic air at AC stress

Citace:
HALLER, R. Dielectric behaviour of gaseous insulation with synthetic air at AC stress. Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, Rathenaustraße 2, 93055 Regensburg, Německo, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dielectric behaviour of gaseous insulation with synthetic air at AC stress
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, Rathenaustraße 2, 93055 Regensburg, Německo
Autoři: Prof. Ing. Rainer Haller Dr. ,
Abstrakt CZ: V návaznosti na předchozí výzkum v rámci spolupráce mezi společností Schneider Electric a Západočeskou univerzitou v Plzni byla uskutečněna početná řada experimentálních testů napěťové pevnosti plynné izolace (syntetický vzduch). Na základě dohodnutého výzkumného programu byly testy zaměřeny na sledování vlivu různých parametrů testu, jako jsou přeskoková vzdálenost a tvar elektrod (stupeň homogenity pole), tlak plynu na výslednou napěťovou pevnost a to při aplikaci střídavého harmonického zkušebního napětí.
Abstrakt EN: In continuing of previous basic investigations within a co - operation work between Schneider Electric Company and Pilsen University special breakdown test series of the used test system with gaseous insulation (synthetic air) were performed. In particular, according to the arranged test program, the influence of different test parameters as gap distance and gas pressure at different field homogeneity at AC harmonic voltage on breakdown behaviour were investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička