Přejít k obsahu


Návrh testovací metody - ověřovací měření pro nastavení kritérií

Citace:
TUREČEK, O. Návrh testovací metody - ověřovací měření pro nastavení kritérií. Valeo výměníky tepla s.r.o., Skandinávská 992, 267 53 Žebrák, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Test method development - measurement for criteria setting
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Valeo výměníky tepla s.r.o., Skandinávská 992, 267 53 Žebrák
Autoři: Ing. Oldřich Tureček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Pro testování kvality výrobků je vyvíjena specializovaná měřicí metoda. Pro základní ověření funkčnosti navrhované metody byla provedena řada zkušebních měření pro stanovení vyhovujících a nevyhovujících výrobků.
Abstrakt EN: For product quality testing the specialized measurement method is developed. For basic verification of the method functionality the series of testing measurement was provided.
Klíčová slova

Zpět

Patička