Přejít k obsahu


Spherical gravitational curvature boundary-value problem

Citace:
ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P. Spherical gravitational curvature boundary-value problem. JOURNAL OF GEODESY, 2016, roč. 90, č. 8, s. 727-739. ISSN: 0949-7714
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spherical gravitational curvature boundary-value problem
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Hodnoty tenzorových parametrů gravitačního pole Země jsou měřeny různými čidly v geodézii a geofyzice. Tyto hodnoty jsou využívány v různých metodách parametrizace gravitačního pole Země. Teoretické aspekty těchto veličin byly rozsáhle zkoumány. Nové senzory pro měření hodnot gravitační křivosti (složky gravitační tenzoru třetího řádu) jsou v současné době ve vývoji. Vzhledem k tomu, že gravitační křivost představuje nový typ dat, jejich využití pro modelování gravitačního pole Země je předmětem této studie. Gravitační tensor křivosti gravitačního pole se nejprve rozloží do šesti částí. Okrajové úlohy jsou následně definované pro čtyři kombinace gravitačních křivostí a řešeny ve spektrálním a prostorovém tvaru. Prezentované matematické struktury odhalují některé důležité vlastnosti gravitačního pole a rozšiřují tzv. Meisslův diagram.
Abstrakt EN: Values of scalar, vector and second-order tensor parameters of the Earth's gravitational field have been collected by various sensors in geodesy and geophysics. Such observables have been widely exploited in different parametrization methods for the gravitational field modelling. Moreover, theoretical aspects of these quantities have extensively been studied and well understood. On the other hand, new sensors for observing gravitational curvatures, i.e., components of the third-order gravitational tensor, are currently under development. As the gravitational curvatures represent new types of observables, their exploitation for modelling of the Earth's gravitational field is a subject of this study. Firstly, the gravitational curvature tensor is decomposed into six parts which are expanded in terms of third-order tensor spherical harmonics. Secondly, gravitational curvature boundary-value problems defined for four combinations of the gravitational curvatures are formulated and solved in spectral and spatial domains. Thirdly, properties of the corresponding sub-integrals are investigated. The presented mathematical formulations reveal some important properties of the gravitational curvatures and extend the so-called Meissl scheme, i.e., an important theoretical framework that relates various parameters of the Earth's gravitational field.
Klíčová slova

Zpět

Patička