Přejít k obsahu


Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika

Citace:
PAITLOVÁ, J. Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika. E-LOGOS - Electronic Journal for Philosophy, 2015, roč. 22, č. 2, s. 47-60. ISSN: 1211-0442
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plato, nonvirtuous sophists and true philosophic rhetorics
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V článku se snažím odpovědět na otázku, proč byl Platón tak nevraživý vůči sofistům. Hlavní téma mé odpovědi spočívá v rozlišení mezi běžnou antickou sofistikou a pravou filosofickou rétorikou. Podle Platóna je běžná sofistika nebezpečná, protože je zaměřena pouze na populistické lahodění, které rozhodně nevede ke ctnosti. Naopak pravá rétorika je prospěšná, a to nejen pro jednotlivého člověka, nýbrž pro společnost jako celek, neboť se zakládá na takzvané občanské ctnosti. Moje argumentace vychází z intepretace Platónových dialogů Prótagoras, Gorgias a Ústava, se zřetelem k dialogům Politikos a Faidros.
Abstrakt EN: In this paper I try to answer the question, why Plato was so spiteful towards sophists. The main point of my answer is the distinguishing between the standard ancient sophistry and the true philosophical rhetoric. According to Plato, the standard sophistry is dangerous because of it is aimed only at populistic savour, which surely doesn’t lead to virtue. On the contrary, the true rhetoric is beneficial not only for an individual man but for the whole society because of it is based on the so called “civic virtue”. My argumentation is based on the interpretation of Plato’s dialogues Protagoras, Gorgias and Republic with regard to dialogues Statesman and Phaedrus.
Klíčová slova

Zpět

Patička