Přejít k obsahu


Učení nemusí být mučení, aneb kdo si hraje, nezlobí

Citace:
PFEFFEROVÁ, E. Učení nemusí být mučení, aneb kdo si hraje, nezlobí. Liberec, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Liberec
Autoři: Mgr. Eva Pfefferová
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje přínosu tzv. záchranářských metodických soustředění, které pořádá Katedra záchranářství a technických oborů FZS ZČU v Plzni, 2x ročně (jarní a podzimní termín), a to od roku 2010. Tato cvičení jsou zaměřena na poskytování přednemocniční neodkladné péče v terénních podmínkách. Na této akci se studenti zlepší v poskytování odborné první pomoci, nacvičí si práci s transportními a fixačními pomůckami používanými v terénu (různé druhy nosítek, transportní plachty, schodolez), ale také mají možnost vyzkoušet si např. záchranu tonoucího z vodní hladiny, vraku auta či z nepřístupného skalnatého terénu. Velká pozornost je věnována také nácviku komunikačních dovedností a týmové spolupráci. Studenti vyplňují vstupní a výstupní dotazník, kde hodnotí jak samotné cvičení, tak i své znalosti a dovednosti.
Klíčová slova

Zpět

Patička