Přejít k obsahu


Heat treatment of closed-die forgings-process optimisation using modelling and FEM simulations

Citace:
MAŠEK, B., VOREL, I., ŠTÁDLER, C., URBÁNEK, M., FEDORKO, M., VANČURA, F. Heat treatment of closed-die forgings-process optimisation using modelling and FEM simulations. In XXXV. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Lehrstuhl für Umformtechnik, Leoben, 2016. s. 11-14. ISBN: 978-3-902078-21-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heat treatment of closed-die forgings-process optimisation using modelling and FEM simulations
Rok vydání: 2016
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Lehrstuhl für Umformtechnik, Leoben
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel , Ing. Ctibor Štádler , Ing. Miroslav Urbánek , Mikuláš Fedorko , Ing. Filip Vančura
Abstrakt CZ: Uzavřené zápustce výkovky jsou obvykle vyrobeny s použitím konvenčních trasu, která se skládá ze dvou po sobě následujících procesů . První z nich se týká výroby požadovaného tvaru kováním . To následuje druhý proces , tepelné zpracování výkovku části . Navzdory OD desetiletích optimalizace a postupné zlepšování v obou procesech , tam je ještě nějaká potenciál pro další zlepšení ve většině případů. Tento slibuje potenciální úspory ve výrobě . Autoři této studie představí jeden z možných přístupů k optimalizaci výrobního procesu pro uzavřenou zápustkových výkovků , pomocí vyspělé materiální technologické modelování v kombinaci s numercial simulací.
Abstrakt EN: Closed-die forgings are typically manufactured using the conventional route which comprises two consecutive processes. The first one involves producing the desired shape by forging. It is followed by the second process, heat treatment of the forged part. In spite od decades of optimization and gradual improvements in both processes, there is still some potential for further improvement in most cases. This promises potential savings in the production. Authors of this paper present one of the possible approaches to optimizing the manufacturing process for closed-die forgings, using advanced material-technological modelling combined with numercial simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička