Přejít k obsahu


Problematika odlévání drobných dílů pro hudební průmysl

Citace:
BRICÍN, D., KŘÍŽ, A., HÁLA, M. Problematika odlévání drobných dílů pro hudební průmysl. Slévárenství, 2016, roč. 64, č. 3-4, s. 90-92. ISSN: 0037-6825
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problematic of casting of small parts for music industry
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. David Bricín , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Miroslav Hála CSc.
Abstrakt CZ: Níže uvedený článek se zabývá problematikou, která byla řešena ve spolupráci s českým výrobcem dechových hudebních nástrojů, společností AMATI DEMAK s.r.o. sídlící v Kraslicích. Ve spolupráci s touto firmou byly řešeny problémy spojené s odléváním drobných odlitků, jako jsou klapky pro hudební nástroje. O této problematice a o navrhovaných řešení bude pojednávat níže uvedený článek.
Abstrakt EN: The following article deals with the problems that have been solved in cooperation with Czech producer of wind instruments AMATI DEMAK Ltd. based in Kraslice. In cooperation with this company the problems associated with casting of small casting such as clamps for musical instruments were solved. About this issue and proposed solutions will be discussed in the article below.
Klíčová slova

Zpět

Patička