Přejít k obsahu


Effect of deep cryogenic treatment on properties of aluminium bronze

Citace:
KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., CHOCHOLATÝ, O., PRŮCHA, V. Effect of deep cryogenic treatment on properties of aluminium bronze. In European Conference on Heat Treatment 2016. 2016. ISBN: 978-80-904462-9-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of deep cryogenic treatment on properties of aluminium bronze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Ing. Vojtěch Průcha ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na hodnocení vlastností hliníkových bronzů v závislosti na odlišném způsobu kryogenního zpracování. V rámci experimentálního programu byla porovnávána odolnost proti opotřebení, korozní odolnost, tvrdost a mikrostruktura hliníkových bronzů. Jako experimentální materiál byl zvolena slitina hliníkového bronzu CuAl10Fe3Mn1.5. Odlišné způsoby tepelného zpracování byly zvoleny ve vazbě na pevnostní charakteristiky zvoleného materiálu. Homogenizační žíhání bylo procedeno při teplotě 900 °C s následným ochlazením ve vodě. Kryogenní zpracování a následné popuštění bylo provedeno v rozmezí teploto 180-600 °C. Odolnost proti opotřebení byla testování pomocí zkoušky ?ball-on-disk?. Korozní odolnost byla testována pomocí elektro impedanční metody na potenciostatu BioLogic SP-150. Pro měření korozní odolnosti bylo zvoleno prostření 3,5 % roztoku NaCl.
Abstrakt EN: This paper explores the properties of aluminium bronzes in relation to several deep cryogenic treatment (DCT) schedules. The comparision involves the wear resistance, corrosion resistance, hardness and microstructure characteristics resulting from heat treatment and deep cryogenic treatment. The experimental material selected for heat treatment of aluminium bronzes was the CuAl10Fe3Mn1.5 alloy. The heat treatment programme was designed with respect to typical strength levels required. Homogenizing was carried out at 900 °C and followed by water quenching, deep cryogenic treatment and tempering within the temperature range of 180-600 °C. The ball-on-disc method was used for evaluating wear resistance. Corrosion tests in 3.5 % NaCl solution took place in a BioLogic SP-150 potenciostat. From the practical standpoint, the ?hardenability? of this alloy is an important property, i.e. its ability to achieve the desired properties and form a non-equilibrium structure after rapid cooling. When heat-treated, this alloy has a great potential for the automotive industry where it could be used for structural parts operating under contact loads, such as sliding bushings, journals and bearings.
Klíčová slova

Zpět

Patička