Přejít k obsahu


Complex multi-material approach for dynamic simulations

Citace:
SKORKOVSKÁ, V., KOLINGEROVÁ, I. Complex multi-material approach for dynamic simulations. Computers & Graphics, 2016, roč. 56, č. 1, s. 11-19. ISSN: 0097-8493
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Complex multi-material approach for dynamic simulations
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Věra Skorkovská , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Trojúhelníkové sítě jsou nejběžnějším způsobem reprezentace objektu v počítačové grafice. V poslední době se začínají používat i v oblasti simulace eroze, kde donedávna převládalo použití volumetrické reprezentace. Reálné scény jsou obvykle tvořeny více materiály a je tedy nutné specifikovat spolehlivý způsob definice materiálu. Bohužel, uložení informace o materiálu v trojúhelníkové síti není tak triviální jako v případě volumetrických dat. Tento článek popisuje způsob materiálového popisu založeného na dělení prostoru. Binární dělení prostoru umožňuje simulovat složité scény. Navrhovaná metoda umožňuje definici netriviální scény složené z více typů materiálu, včetně definice postupně se měnícího materiálu. Pro automatické vytvoření prostorového dělení byla navržena metoda založená na extrakci isoploch ze vstupních volumetrických dat.
Abstrakt EN: Triangle meshes are the most common representation of an object in the field of computer graphics. Recently, they have found their way into the field of erosion simulation, where volumetric representation used to prevail. Real-life erosion scenes are usually formed of multiple materials and so a reliable means of material definition is needed. Unfortunately, coupling the material information with a triangle mesh is not as straightforward as in the volumetric case. This paper proposes an approach for multiple material definition based on space subdivision. Binary space partitioning (BSP) is used to simulate complex multi-material scenes. The approach allows the definition of a nontrivial scene composed of several materials, including the definition of a gradually changing material. A method for an automated creation of the BSP tree from input volumetric data is proposed. The construction algorithm extracts a triangle mesh as an intermediate product and uses its faces as the splitting planes of the BSP tree.
Klíčová slova

Zpět

Patička