Přejít k obsahu


Flexible hydrophobic ZrN nitride films

Citace:
MUSIL, J., ZENKIN, S., KOS, Š., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S. Flexible hydrophobic ZrN nitride films. Vacuum, 2016, roč. 131, č. September 2016, s. 34-38. ISSN: 0042-207X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Flexible hydrophobic ZrN nitride films
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Sergey Zenkin , Doc. Mgr. Šimon Kos Ph.D. , Ing. Radomír Čerstvý , RNDr. Stanislav Haviar Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek informuje o utváření ohebných hydrofobních vrstev ZrN se zvýšenou odolností proti vzniku trhlin připravených reaktivním magnetronovým naprašováním. Ukázali jsme, že (1) hydrofobicita vrstev ZrN je jejich vnitřní vlastností a všechny vrstvy ZrN jsou hydrofobní a (2) ohebnosti vrstev ZrN se zvýšenou odolností proti vzniku trhlin je dosaženo optimalizací pouze jejich mechanických vlastností. Ohebné vrstvy ZrN jsou typickými představiteli bezuhlíkatých sloučenin kovů s nízkou elektronegativitou.
Abstrakt EN: This article reports on formation of flexible hydrophobic ZrN films with enhanced resistance to cracking prepared by reactive magnetron sputtering. It is shown that (1) the hydrophobicity of the ZrN films is their intrinsic property and all sputtered ZrN films are hydrophobic and (2) the flexibility of the ZrN films with enhanced resistance to cracking is achieved by an optimization of their mechanical properties only. The flexible ZrN films are typical representatives of carbon-free low-electronegativity metal compounds.
Klíčová slova

Zpět

Patička