Přejít k obsahu


Metallography of 3D printed 1.2709 tool steel

Citace:
KUČEROVÁ, L., ZETKOVÁ, I. Metallography of 3D printed 1.2709 tool steel. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 140-144. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metallography of 3D printed 1.2709 tool steel
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Ivana Zetková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: 3D tisk patří mezi nové pokročilé metody zpracování materiálu, které využívají proces postupného přidávání materiálu. Tyto metody z práškového materiál na základě CAD modelu velmi rychle vyrobit s vysokou přesností produkty s komplexní geometrií. Laserovým svazkem jsou přitom postupně na sebe natavovány vrstvy prášků. Mikrostruktury vznikající 3D tiskem mají různá specifika. Laserové zpracování je obvykle doprovázeno vysokými rychlostmi ohřevu a ochlazování, a tím i velkými teplotními gradienty. Z toho důvodu často vznikají ve výsledné mikrostruktuře nerovnovážné fáze a strukturní součásti výrazně odlišné od konvenčních mikrostruktur. Mikrostruktura může být obecně také výrazně jemnější, než při použití standardních metod zapracování. Důležitou roli hrají i pórovitost mikrostruktury, která může mít výrazně zhoršovat mechanické vlastnosti produktů.
Abstrakt EN: 3D printing is a new and advanced technology of material processing, which belongs to additive manufacturing process. Products with complex geometries can be produced quickly with high precision from powder materials on the base of a CAD-model. Layers of powder particles are successively molten by laser beam. There are several metallographic issues connected with 3D printed microstructures. Laser beam processing is usually accompanied with high heating and cooling rates and therefore also with high thermal gradients. This is the reason why very atypical non-equilibrium phases and structural components can occur in the final microstructure. The microstructure could be also significantly finer in comparison with the one produced by standard manufacturing methods. Porosity of the final microstructure is also an important factor, as it might deteriorate mechanical properties of the product.
Klíčová slova

Zpět

Patička