Přejít k obsahu


Vector Field RBF Interpolation on a Sphere

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Vector Field RBF Interpolation on a Sphere. In Proceedings of the International Conferences on Interfaces and Human Computer Interaction 2016, Game and Entertainment Technologies 2016 and Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2016. Madeira: IADIS Press, 2016. s. 352-354. ISBN: 978-989-8533-52-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vector Field RBF Interpolation on a Sphere
Rok vydání: 2016
Místo konání: Madeira
Název zdroje: IADIS Press
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje nový přístup pro interpolaci pomocí radiálních bázových funkcí na sféře. Standartní přístupy využívají euklidovskou metriku pro výpočet vzdálenosti dvou bodů. Ale pro interpolaci na sféře je přirozenější výpočet vzdálenosti jako nejkratší vzdálenosti po povrchu sféry, tj. sférická vzdálenost dvou bodů je více přirozenější pro interpolaci na sféře. Prezentujeme výsledky na syntetických a reálných větrných datech na zeměkouli.
Abstrakt EN: This paper presents a new approach for Radial Basis Function (RBF) interpolation on a sphere. Standard approaches use the Euclidian metrics for the distance calculation of two points. However, for interpolation on a sphere, more naturally is computation of the distance as the shortest distance over the surface on a sphere, i.e. spherical distance of two points is more natural for interpolation on a sphere. We present the results on synthetic and real wind vector datasets on a globe.
Klíčová slova

Zpět

Patička