Přejít k obsahu


Vector Field Interpolation with Radial Basis Functions

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Vector Field Interpolation with Radial Basis Functions. In Proceedings of SIGRAD 2016, May 23rd and 24th, Visby, Sweden. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. s. 15-21. ISBN: 978-91-7685-731-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vector Field Interpolation with Radial Basis Functions
Rok vydání: 2016
Místo konání: Linköping
Název zdroje: Linköping University Electronic Press
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje nový přístup pro interpolaci vektorových polí pomocí radiálních bázových funkcí. Standartní přístupy pro interpolaci náhodně vyberou body pro interpolaci. Náš přístup využívá znalost topologie vektorového pole a vybere body pro interpolaci vzhledem k pozici kritických bodů. Prezentujeme výsledky interpolační chyby na vektorovém poli generovaném z analytické funkce.
Abstrakt EN: This paper presents a new approach for the Radial Basis Function (RBF) interpolation of a vector field. Standard approaches for interpolation randomly select points for interpolation. Our approach uses the knowledge of vector field topology and selects points for interpolation according to the critical points location. We presents the results of interpolation errors on a vector field generated from an analytical function.
Klíčová slova

Zpět

Patička