Přejít k obsahu


Theory and verification of a method for parameter-free laser-flash diffusivity measurement of a single-side object

Citace:
MOSKAL, D., MARTAN, J., LANG, V., ŠVANTNER, M., SKÁLA, J., TESAŘ, J. Theory and verification of a method for parameter-free laser-flash diffusivity measurement of a single-side object. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 2016, roč. 102, č. listopad 2016, s. 574-584. ISSN: 0017-9310
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theory and verification of a method for parameter-free laser-flash diffusivity measurement of a single-side object
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Jiří Skála Ph.D. , Ing. Jiří Tesař Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá teorií a ověřením metody pro zjišťování tepelné difuzivity materiálu pomocí laser-flash metody. Metoda je založena na pulzní excitaci pomocí laseru a termografickém snímání odezvy měřeného objektu. Pomocí této metody je difuzivita měřena pouze z jedné strany objektu a není potřeba znát tloušťku měřeného vzorku. Neměří se teplota na druhé straně vzorku, není potřeba znát množství absorbované energie, emisivitu materiálu ani další materiálové vlastnosti vzorku. Metoda je proto označována jako "single-side" "parameters-free". V článku je popsáno teoretické odvození metody a postup zpracování dat. Jsou prezentovány výsledky ověřovacích příkladů.
Abstrakt EN: A new single-side flash method for thermal diffusivity determination is presented. The method is based on a laser-flash pulse excitation and infrared thermography non-contact temperature measurement of a thermal response of a studied object. Using this method, the both excitation and measurement at one side (front side) of the studied object are provided. An exact knowledge of the thickness, absorbed energy, emissivity or other material parameters of the object as well as temperature measurement on the opposite side (back side) of the object are not required. Thus, the method can be described as an object parameter-free single-side thermal diffusivity measurement method. The thermal diffusivity measurement procedure and data processing using an approximation algorithm are described in the paper. Simulation and experimental verification of the method is presented for several materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička