Přejít k obsahu


Structure dependent room temperature ferromagnetism in Co, Nb co-doped BaTiO3 thin films prepared by RF sputtering

Citace:
RAJENDRAN, S., NOVÁK, P., OČENÁŠEK, J., HENDRYCH, A., ŽIVOTSKÝ, O., ŠUTTA, P. Structure dependent room temperature ferromagnetism in Co, Nb co-doped BaTiO3 thin films prepared by RF sputtering. Advanced Materials Letters, 2016, roč. 7, č. 6, s. 445-448. ISSN: 0976-3961
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure dependent room temperature ferromagnetism in Co, Nb co-doped BaTiO3 thin films prepared by RF sputtering
Rok vydání: 2016
Autoři: Dr. Siddheswaran Rajendran , Ing. Petr Novák Ph.D. , Ing. Jan Očenášek Ph.D. , Aleš Hendrych , Ondřej Životský , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Tenké vrstvy BaTiO3 a Co a Nb spolu-dopovaného BaTiO3na skle a Si [100]podložkách byly naneseny rf naprašováním (při teplotě 350°C) a tepelně zpracované. Amorfní, resp. krystalické fáze byly pozorovány na deponovaných a tepelně zpracovaných vrstvách studiem rentgenovou difrakcí (rtg). Magnetické vlastnosti čistých a dopovaných BaTiO3 vrstev byly studovány pomocí vibrační vzorkové magnetometrie (VVM). V téhle studii byly při pokojové teplotě pozorovány feromagnetické vlastnosti v Co a Nb spolu-dopovaných BaTiO3 vrstvách jak v amorfních, tak i v krystalických. Tepelně zpracované vrstvy (krystalické) mají větší saturační magnetizaci a koercivitu než vrstvy amorfní. Feromagnetická odezva při pokojové teplotě byla rovněž sledovaná měřením magneto-optického Kerrova efektu (MOKE) pro oba případy, podepozičních i tepelně zpracovaných vzorků.
Abstrakt EN: Thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3 on glass and Si (100) substrates were deposited by RF sputtering (at 350 ºC), and annealed. The amorphous and crystalline phases were observed for the as-deposited and annealed samples, respectively from the X-ray diffraction (XRD) studies. The magnetic behaviour of the pure and doped BaTiO3 films was studied by vibrating sample magnetometry (VSM). In this study, the ferromagnetic behaviour at room temperature was observed in the Co, Nb co-doped BaTiO3 of both amorphous and crystalline films. The annealed polycrystalline Co, Nb co-doped BaTiO3 films have the larger saturation magnetization and coercivity than the amorphous films. The room temperature ferromagnetic responses were also observed by the Magneto-optical Kerr effect (MOKE) measurements for both as-deposited and annealed samples.
Klíčová slova

Zpět

Patička