Přejít k obsahu


Demonstrace volného pádu v technicko-historickém mezioborovém pojetí

Citace:
KORYTÁŘ, J., KROTKÝ, J., HONZÍK, L. Demonstrace volného pádu v technicko-historickém mezioborovém pojetí. Trendy ve vzdělávání, 2016, roč. 9, č. 1, s. 167-174. ISSN: 1805-8949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Demonstrating free fall – a technical and historical interdisciplinary approach
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Jindřich Korytář , Mgr. Jan Krotký Ph.D. , PhDr. Lukáš Honzík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je věnován studiu volného pádu ze dvou hledisek, teoretického a prakticky-experimentálního. Na volném pádu je demonstrován zákon zachování energie, zejména s ohledem pro výuku na ZŠ a SŠ. Jedná se o klíčový zákon, na kterém jsou kromě jiného postaveny veškeré energetické přeměny. Volný pád, nemusí být jen typicky fyzikální téma. Celá řada starých i nových vynálezů těží z tohoto fyzikálního principu. Jedním z nich je i gilotina. Toto jednoduché technické řešení v podobě popravčího nástroje umožňuje implementovat nejen celou řadu technologických postupů, ale také pomocí školních měřících systémů množství různých fyzikálních měření.
Abstrakt EN: The article is devoted to the study of free fall from two points of view, the theoretical and the practical and experimental. By free fall is demonstrated the law of conservation of energy, especially with regard to teaching in primary, secondary and high schools. That is a key law, a base for all energy transformations and much more. Free fall may not be just a typically physical topic. There are many of the old or new inventions profiting from the physical law. One of them is a guillotine. Such a simple technical solution in the form of an executing tool allows you to implement not just a number of technological processes, but also large numbers of various physical measurements using school measuring systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička