Přejít k obsahu


Metody evaluace fyzických výrobků žáků z hlediska projevené kreativity a dalších vybraných parametrů

Citace:
KROTKÝ, J., SIMBARTL, P. Metody evaluace fyzických výrobků žáků z hlediska projevené kreativity a dalších vybraných parametrů. Journal of Technology and Information Education, 2016, roč. 8, č. 2, s. 151-160. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation methods of physical products of pupils in terms of creativity and other selected parameters
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , PhDr. Petr Simbartl Ph.D.
Abstrakt CZ: Autoři se v článku zabývají otázkou hodnocení fyzických výrobků z několika hledisek a hledají možnosti implementace hodnocení kreativní tvorby. Tato změna předpokládá nové a inovativní pojetí výuky. Získané informace pochází z rešeršní činnosti, do které jsou zahrnuty zejména zahraniční zdroje v podobě publikovaných výsledků výzkumů a závěrů vzdělávacích organizací. Předložené výsledky budou sloužit k dalšímu výzkumu nových evaluačních metod korespondujících s aktuálními trendy v oblasti technického vzdělávání na základních školách. Tyto metody mohou být následně v praxi testovány.
Abstrakt EN: The authors of the article deal with the question of evaluating physical products from several viewpoints and they search for a possibility how to implement the evaluation of creativity. A change like this assumes a modern and innovative approach to education. Information was gained from the research activity, which included mainly foreign sources in the form of published research results and conclusions of educational organizations. The presented results will be used for further research on new evaluation methods corresponding to the current trends in the field of technical education at primary schools. These methods may be subsequently tested in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička