Přejít k obsahu


Spherical integral transforms of second-order gravitational tensor components onto third-order gravitational tensor components

Citace:
ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P. Spherical integral transforms of second-order gravitational tensor components onto third-order gravitational tensor components. JOURNAL OF GEODESY, 2017, roč. 91, č. 2, s. 167-194. ISSN: 0949-7714
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spherical integral transforms of second-order gravitational tensor components onto third-order gravitational tensor components
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D.
Abstrakt CZ: Nové integrální rovnice pro transfromace složek gravitačních tenzorů druhého a třetího řádu jsou formulovány v tomto článku. Nejprve jsme představili terminologii a základní vlastnosti gravitačních tenzorů a odvodili příslušné diferenciální operátory v lokální vztažné soustavě. Diferenciální operátory třetího řádu jsou aplikovány na analytické řešení gradiometrického problému, jež poskytnou 30 nových integrální rovnic transformujících (I) vertikální vertikální, (ii) vertikální-horizontální a (iii) na horizontální-horizontální složky do složek tenzoru třetího řádu. Nový matematický aparát je platný pro všechna harmonická potenciální pole.
Abstrakt EN: New spherical integral formulas among components of the second- and third-order gravitational tensors are formulated in this article. First, we review the nomenclature and basic properties of the second and third-order gravitational tensors and initial points of mathematical derivations, i.e., the second- and third-order differential operators defined in the spherical local North-oriented reference frame and the analytical solutions of the gradiometric boundary-value problem, are summarized. Secondly, we apply the third-order differential operators to the analytical solutions of the gradiometric boundary-value problem which gives 30 new integral formulas transforming (i) vertical-vertical, (ii) vertical-horizontal and (iii) horizontal-horizontal second-order gravitational tensor components onto their third-order counterparts. Using spherical polar coordinates related sub-integral kernels can efficiently be decomposed into azimuthal and isotropic parts. Both spectral and closed forms of the isotropic kernels are provided and their limits are investigated. Thirdly, numerical experiments are performed to test the correctness of the new integral transforms and to investigate properties of the sub-integral kernels. The new mathematical apparatus is valid for any harmonic potential field and may be exploited, e.g., when gravitational/magnetic second- and third-order tensor components become available in the future. The new integral formulas also extend the well-known Meissl diagram and enrich the theoretical apparatus of geodesy
Klíčová slova

Zpět

Patička