Přejít k obsahu


BIOMECHANICKY ZÁVAŽNÉ DEFORMITY SKELETU U GENETICKÝCH KOSTNÍCH CHOROB: ETIOPATOGENEZE, DIAGNOSTIKA, KLASIFIKACE A LÉČENÍ

Citace:
MAŘÍK, I., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., HUDÁKOVÁ, O. BIOMECHANICKY ZÁVAŽNÉ DEFORMITY SKELETU U GENETICKÝCH KOSTNÍCH CHOROB: ETIOPATOGENEZE, DIAGNOSTIKA, KLASIFIKACE A LÉČENÍ. Pohybové ústrojí, 2016, roč. 23, č. 1-2 supplementum, s. 11-12. ISSN: 2336-4777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. MUDr. Ivo Mařík CSc. , Daniela Zemková , Alena Maříková , Radek Myslivec , Olga Hudáková
Abstrakt CZ: Pro většinu diagnostikovaných GKCH AC zajišťuje komplexní léčení, které je i v současné době symptomatické. Od narození po neohraničeně dlouhé období se kombinuje a vzájemně doplňuje léčení medikamentózní a operační s rehabilitací a ortopedicko-protetickým ošetřením. Výše zmíněné vrozené vady ostatních systémů jsou řešeny v zasvěcené spolupráci s odborníky příslušných oborů. Cílem ortopedického a ortopedicko-protetického léčení je v období růstu co možná nejlépe korigovat patobiomechaniku (patologický tvar, složení a funkci) končetin a páteře konzervativními a operačními metodami. Součástí komplexního léčení a péče je individuálně vedená léčebná rehabilitace od okamžiku zjištění suspektní diagnózy GKCH (reflexní metodiky v 1. roce života, později léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie, nácvik soběstačnosti a léčba prací či hrou) a ortoticko–protetické léčení, včetně psychologické podpory pacienta a jeho rodiny.
Klíčová slova

Zpět

Patička