Přejít k obsahu


SPINÁLNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ AXIÁLNÍ ROTACE SKELETU ZÍSKANÁ Z RTG SNÍMKŮ PÁTEŘE V AP PROJEKCI

Citace:
ČERNÝ, P., DRNKOVÁ, J., MAŘÍK, I., KOSTEAS, A. SPINÁLNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ AXIÁLNÍ ROTACE SKELETU ZÍSKANÁ Z RTG SNÍMKŮ PÁTEŘE V AP PROJEKCI. Pohybové ústrojí, 2016, roč. 23, č. 1-2 supplementum, s. 40-43. ISSN: 2336-4777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Pavel Černý , Jana Drnková , Prof. MUDr. Ivo Mařík CSc. , Andreas Kosteas
Abstrakt CZ: Úkolem prospektivní studie je nalezení možnosti stanovit axiální rotaci všech etáží lidského skeletu s využitím radiografických metod, která vychází ze čtení definovaných parametrů na dlouhém předozadním RTG snímku (hlava, trup). Stokesova „třídimenzionální terminologie deformit páteře“ popisuje geometrickou a mechanickou axiální rotaci deformit pouze na úrovni lokální (jednotlivý obratel) a na úrovní regionální (úseky zakřivení páteře). Geometrická a mechanická rotace na úrovni spinální a globální nebyla stanovena. Předpokládáme to absencí potřebných radiografických metod pro zbylé etáže osového lidského skeletu. Odečítat axiální rotaci hrudních a bederních obratlů lze metodami několika autorů; Perdriolle, Raimondi, Stokes, Černý et al.a další, přičemž přímé odečtení získané rotace bez potřeby přepočtu či výpočtu umožňují jen metody dle Perdriolle a Černý et al. a to s obdobnou přesností.
Klíčová slova

Zpět

Patička