Přejít k obsahu


ŘEŠENÍ VAROZITY U HYPOCHONDROPLAZIE A ACHONDROPLAZIE POMOCÍ HEMIEPIFYZEODÉZY

Citace:
PETRÁŠOVÁ, Š., MYSLIVEC, R., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, I. ŘEŠENÍ VAROZITY U HYPOCHONDROPLAZIE A ACHONDROPLAZIE POMOCÍ HEMIEPIFYZEODÉZY. Pohybové ústrojí, 2016, ISSN: 2336-4777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Šárka Petrášová , Radek Myslivec , Daniela Zemková , Prof. MUDr. Ivo Mařík CSc.
Abstrakt CZ: Hemiepifyzeodéza částečná dočasná - tzv. „guided growth“ či permanentní - návrtová je metodou léčebné volby pro korekci desaxace v oblasti kolenního kloubu. U dětí s biomechanicky závažnými kostními dysplaziemi je vhodnou metodou léčebné volby jen dočasná hemiepifýzeodéza (s použitím osmičkové dlahy) provedená na začátku růstového spurtu nebo i dříve. Načasování návrtové – premanentní hemiepifýzeodézy je v těchto případech nejisté vzhledem k obtížné predikci vývoje deformit a reziduálního růstu. Je třeba si uvědomit, že hemiepifyzeodéza má své omezení na deformity ve frontální a sagitální rovině. Současně přítomné torzní desaxace (vyskytující se např. u metabolických kostních vad jako např. hypofosfatemická křivice, osteogenesis imperfekta, těžké spondylo-epi-metafyzární KD aj.) a reziduální deformity je nutné řešit individuálně, a to korekční osteotomií ke konci růstového období. Hemiepifyzeodéza jako miniinvazivní operace se stala významným přínosem při řízení růstu dolních končetin i u dětí s kostními dysplaziemi.
Klíčová slova

Zpět

Patička