Přejít k obsahu


Souhvězdí jako podgrafy triangulací

Citace:
FERKO, A., MORAVČÍK, J., KOLINGEROVÁ, I. Souhvězdí jako podgrafy triangulací. Pokroky matematiky, fyziky a atronomie, 2016, roč. 61, č. 1, s. 14-20. ISSN: 0032-2423
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Constellations as Triangulation Subgraphs
Rok vydání: 2016
Autoři: Andrej Ferko , Jerguš Moravčík , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Pokud má člověk zacházet s množinou bodů, podvědomě či vědomě si doplňuje hrany, což ulehčuje porozumění tvaru a zapamatování. Příkladem jsou souhvězdí, kde doplnění hran proběhlo již před tisíciletími. Tento článek zkoumá, zda lze použité hrany pro případ souhvězdí charakterizovat jako podgraf lokálně optimálních triangulací. Odpověď je kladná v případě použití i poněkud neobvyklých kritérií.
Abstrakt EN: If people are to process a set of points, they willingly or unwillingly add edges which make understanding of the shape and its remembering easier. An example can be constellations where edges insertion was done chilliads ago. This paper investigates whether the edges used in these cases can be characterized as a subgraph of locally optimal triangulations. The answer is positive if also rather unsusual criteria are used.
Klíčová slova

Zpět

Patička