Přejít k obsahu


Status přírodních zákonů v raném Popperově díle Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre

Citace:
PAITLOVÁ, J. Status přírodních zákonů v raném Popperově díle Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre. Vila Lanna, Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek byl zaměřen a problém statutu přírodních zákonů, přičemž vycházel z analýzy Popperova raného díla Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre. Popper i logičtí pozitivisté se shodnou na tom, že z logického hlediska lze rozhodnout pouze mezi pravdivostí a nepravdivostí singulárních výpovědí o skutečnosti, nikoli však těch všeobecných. Pozitivisté proto odmítají uznat přírodní zákony za všeobecné výpovědi a označují je za pouhé souhrnné zprávy, které lze s konečnou platností verifikovat, resp. falzifikovat. Na rozdíl od logických pozitivistů ale Popper tvrdí, že přírodní zákony jsou všeobecnými výpověďmi, které jsou s konečnou platností (logicky) falzifikovatelné, zatímco v pozitivním smyslu se mohou pouze dočasně (pragmaticky) osvědčit. Popper se přitom inspiruje tzv. konsekventním pragmatismem a své řešení problému statutu vědeckých zákonů označuje jako asymetrii hodnot.
Klíčová slova

Zpět

Patička