Přejít k obsahu


Interdisciplinary Approach to Technical Education

Citace:
KROTKÝ, J., KORYTÁŘ, J., SIMBARTL, P. Interdisciplinary Approach to Technical Education. Edukacja -Technika - Informatyka, 2016, roč. Neuveden, č. 3/17, s. 82-88. ISSN: 2080-9069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interdisciplinary Approach to Technical Education
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Ing. Jindřich Korytář , PhDr. Petr Simbartl Ph.D.
Abstrakt CZ: Autoři přestavují reálný koncept inovace výuky technických oborů na základních školách s ohledem na udržitelný rozvoj průmyslové společnosti. Koncept se opírá publikované výsledky institucionálního průzkumu v rámci šesti organizací zabývajícími se výukou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a přípravou učitelů pro tuto oblast. Průzkum byl realizován v rámci Aktivity 1 projektu Erasmus +, akční strategická partner ství v rámci školního vzdělávání č. 2015-1-SK01-KA201-008942 a přípravy institutu neformální výuky v podobě Techmania Technology Center. Inovaci spatřují zejména v oblasti mezioborového propojení předmětů, zavádění nových technologií do výuky a podpoře neformálního vzdělávání.
Abstrakt EN: The authors introduce a realistic concept of innovation in teaching technical subjects at primary schools with regard to sustainable development of industrial society. The concept is based on the published results of an institutional survey carried within six organizations which are concerned with teaching the educational area of Man and the World of Work and preparing teachers for the area. The survey was conducted as a part of the project Erasmus +Activity 1, action strategic partnerships for school education no. 2015-1-SK01-KA201-008942 and as a training of the institute of informal way of teaching at Techmania Technology Center. The innovation is seen especially in interdisciplinary connections between subjects, implementation of new modern technologies in teaching and support of informal education.
Klíčová slova

Zpět

Patička