Přejít k obsahu


Trip steel processing applied to low alloyed steel with chromium

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., KOTĚŠOVEC, V. Trip steel processing applied to low alloyed steel with chromium. In Proceedings of International Conference on Innovative Technologies. Neuveden: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. s. 205-208. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1849-0662
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Trip steel processing applied to low alloyed steel with chromium
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Faculty of Engineering University of Rijeka
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Tepelně-mechanické zpracování s různými parametry bylo aplikováno na nízko- legovanou ocel 0.2%C-0.6%Mn-2S%i-0.8%Cr. Parametry zpracování byly optimalizovány pro dosažení mikrostruktury typické pro TRIP (transformation induced plasticity) oceli. Tato mikrostruktura umožňuje TRIP ocelím dosáhnout velmi dobré kombinace tažnosti, tvářitelnosti a pevnosti. Většina válcovaných TRIP ocelí je založena na chemickém složení C-Mn-Si a v posledních letech byla vyzkoušena i řada dalších legujících prvků, jako je např. hliník, fosfor nebo niob. Legování chromem zatím nebylo předmětem rozsáhlejšího výzkumu. Chrom má vliv kormě prokalitelnosti také na zjemnění ocelí, čímž by mohl přispívat k dalšímu zvýšení pevnosti TRIP oceli. Tepelně-mechanické zpracování použité v této práci sestávalo z různého počtu deformačních kroků provedených během ochlazování z austenitizační teploty na teplotu výdrže v bainitické oblasti. Tímto způsobem bylo získáno kolem 10% zbytkového austenitu v komplexní TRIP mikrostruktuře s pevnostmi v rozsahu 740MPa ? 836MPa a tažností A5mm of 31-41%.
Abstrakt EN: Thermo-mechanical processing with various processing parameters was applied to 0.2%C-0.6%Mn-2S%i-0.8%Cr low alloyed high strength steel. The parameters were optimized to achieve final microstructures typical for TRIP (transformation induced plasticity) steels. These microstructures enable TRIP steels to reach very good combinations of ductility, formability and strength. TRIP steels based on C-Mn-Si concept have been mostly produced by rolling. Some other alloying elements have been also tested, for example aluminium, phosphorus or niobium, however little attention has been paid to chromium alloying. As chromium can not only increase hardenability, but also to refine the microstructure of the steel, it can contribute to further strengthening of TRIP steel. Thermo-mechanical processing used in this work consisted of various numbers of deformation steps carried out during the cooling from soaking temperatures to a bainite hold temperatures. In this way, around 10% of retained austenite has been retained in the final microstructure. The complex character of TRIP steel microstructures resulted in strengths in the range of 740MPa ? 836MPa with ductility A5mm of 31-41%.
Klíčová slova

Zpět

Patička