Přejít k obsahu


On-Line Blood Glucose Level Calculation

Citace:
KOUTNÝ, T., KRČMA, M., KOHOUT, J., JEŽEK, P., VARNUŠKOVÁ, J., VČELÁK, P., STRNÁDEK, J. On-Line Blood Glucose Level Calculation. Procedia Computer Science, 2016, roč. 2016, č. 98, s. 228-235. ISSN: 1877-0509
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On-Line Blood Glucose Level Calculation
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Tomáš Koutný Ph.D. , Michal Krčma , Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , Ing. Petr Ježek Ph.D. , Ing. Jana Varnušková Ph.D. , Ing. Petr Včelák , Ing. Jan Strnádek ,
Abstrakt CZ: Diabtes je tiché onemocnění. Je to 8. nejčastější příčina úmrtí, která nebolí, dokud není pozdě a nemoc se již vyvinula. Technologie má nezastupitelnou úlohu při léčbě diabetu a výuce pacientů o důležitosti léčby. Pacient musí být schopný si korigovat glykémii. Nicméně, glykémie je měřená sporadicky, protože je to pro pacienta nepříjemné. Měření koncentrace glukózy v podkoží je minimálně invazivní technika, ale tato koncentrace se může významně lišit od glykémie. Implementovali jsme nedávno navrženou metodu výpočtu glykémie z hodnot naměřených v podkoží. A pak jsme vytvořili webový portál, který tuto metodu zpřístupnil každému diabetologovi i diabetikovi. Podle našeho nejlepšího vědomí je to první portál, který nabízí takovou funkcionalitu. V tomto článku jsme popsali tento portál.
Abstrakt EN: Diabetes is a silent disease. It is the 8th most common cause of death that does not hurt until it is too late and the disease has developed. Technology plays a vital role in managing diabetes and educating patients about importance of the treatment. The patient must be able to manage his blood glucose level. However, blood glucose level is measured sporadically as it causes important discomfort to the patient. Measuring glucose level in subcutaneous tissue is minimally invasive technique and thus considerably comfortable, but this level may be different from blood glucose level. We implemented a recently proposed method of blood glucose level calculation from the continuously measured subcutaneous tissue glucose level. Then, we developed a web portal that makes this method accessible to any doctor’s office and any diabetic patient. To the best of our knowledge, we are the very first web portal that does this. In this paper, we describe the portal.
Klíčová slova

Zpět

Patička