Přejít k obsahu


Introducing the effect of aging into the Honey Bee Mating Optimization to determine parameters for blood glucose level calculation

Citace:
STRNÁDEK, J., KOUTNÝ, T., KOHOUT, J. Introducing the effect of aging into the Honey Bee Mating Optimization to determine parameters for blood glucose level calculation. In USB Proceedings 2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI). Piscataway: IEEE, 2016. s. 96-102. ISBN: 978-1-5090-1729-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Introducing the effect of aging into the Honey Bee Mating Optimization to determine parameters for blood glucose level calculation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jan Strnádek , Doc. Ing. Tomáš Koutný Ph.D. , Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Diabetes je jedním z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění. Je charakterizován zvýšenou koncentrací glukózy v krvi. Ta poškozuje orgány těla se zvýšeným rizikem smrti, zejména díky hypo- a hyperglykemickému šoku. Nakonec se pacient stává závislým na inzulínu, aby si udržel normální glykémii. Předávkování se inzulínem však může vést ke smrti v krátké době. Proto musí mít pacient i diabetolog přehled o glykémii pacienta. Pacient si však měří glykémii sporadicky, protože je to pro něj bolestivé. Čas od času má pacient systém kontinuální monitorace glukózy, která ale měří koncentraci v podkoží a ta nemusí být stejná s glykémií. V tomto článku prezentujeme modifikaci algoritmu páření včel, abychom určili optimální parametru modelu dynamiky glukózy. Navržená modifikace zahrnuje efekt stárnutí během namlouvacího rituálu. Demonstrujeme, že tento nově přidaný rys vylepšuje možnosti určení parametrů, zejména při úniku z lokálního extrému.
Abstrakt EN: Diabetes mellitus is one of the most frequent civilization diseases. It is characterized with elevated blood glucose level. Elevated blood glucose level damages multiple organs with an increased risk of death, mainly due to hypo- or hyperglycemic shock. Eventually, diabetic patient becomes dependent on insulin to maintain normal blood glucose level. Over-dosage of insulin can lead to death in a short period. Therefore, patient and his physician must be aware of patient’s blood glucose level. Patient does sporadic measuring of blood glucose level using a finger-stick. From time to time, the patient additionally wears a contin-uous glucose monitoring system. Such a system measures glucose level in subcutaneous tissue – it does not measure blood glucose level. As these two glucose levels are not necessarily the same, a model of glucose dynamics is needed to calculate blood glucose level from subcutaneous tissue glucose level. In this paper, we present a modification of the Honey Bee Mating Optimization algorithm to determine parameters of glucose-dynamics model. The proposed modification intro duces effect of aging into the mating process. We demonstrate that aging improves parameter determination, especially when escaping local extreme of a fitness function.
Klíčová slova

Zpět

Patička