Přejít k obsahu


Ultra high strenght composite steels

Citace:
VOREL, I. Ultra high strenght composite steels. In SVOČ 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0619-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ultra high strenght composite steels
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Kompozitní materiály nacházejí své uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. Důvodem jsou dobré užitné vlastnosti, které vychází ze zvolené kombinace matrice a výztuže. Kompozitního chování materiálů lze využít i oceli. Vhodnou volbou matrice a výztuže a jejich poměru lze vyrobit oceli s vysokou pevností a vynikající tažností. Problematika volby druhu a poměru matrice a výztuže je spojena s návrhem a optimalizací tepelného zpracování, chemického složení oceli a termodynamickými ději, které v oceli probíhají při fázových přeměnách.
Abstrakt EN: The microstructure of steel is critical to its mechanical properties. The strongest known structure of the steel is martensite. Depending on the carbon content is possible in martensitic steels achieve tensile approaching the value of 3000 MPa. This benefit, however, is on the other hand counterbalanced by their brittleness which is to a certain extent correctable by tempering. Composite materials are used in wide range of industries. The reason are good properties, which are based on the selected combination of matrix and reinforcement. Behavior of composite materials can be also by used steel. A suitable choice of matrix and reinforcement and their ratio, the steel with high strength and excellent duktility can be made. The issue of choice of the type and ratio of matrix and reinforcement is associated with the design and optimization of of heat treatment, chemical composition of steel and thermodynamic storyline, which take place in the steel phase transformations. .
Klíčová slova

Zpět

Patička