Přejít k obsahu


Technologie tváření nástrojových ocelí s využitím zpětné operace a její vliv na potlačení řádkovitosti pro výrobu vysoce spolehlivých řezných nástrojů

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A., VNOUČEK, M. Technologie tváření nástrojových ocelí s využitím zpětné operace a její vliv na potlačení řádkovitosti pro výrobu vysoce spolehlivých řezných nástrojů. Hutnické listy, 2016, roč. 69, č. 4, s. 33-38. ISSN: 0018-8069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology od Tool Steels Forming with the Use of Backward Operation and its Effect of Suppresing Banding for Production of Higly Reliable Cutting Tools
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Milan Vnouček Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době se v mnoha případech začíná ukazovat absence protvářených rychlořezných nástrojových ocelí. Tváření s vysokým stupněm deformace, prováděné opakovaně ve směrech všech tří prostorových souřadnic se zařazením operací, kdy dochází k toku materiálu v opačném směru vzhledem k předchozím operacím, dokáže eliminovat řádkovitost a zajistit velmi jemnozrnnou strukturu, srovnatelnou s práškovou ocelí, avšak vykazující vyšší spolehlivost a stabilitu v extrémních podmínkách obrábění. Při návrhu postupu kování a stanovení rozložení deformace uvnitř tvářeného tělesa, které souvisí se stavem struktury, bylo využito numerické simulace v softwaru Deform. U polotovarů byla provedena metalografická analýza a byla změřena tvrdost a mikrotvrdost. Z polotovarů byly vyrobeny a následně v praxi ověřeny obrážecí nože. Nástroje z vysoce protvářené oceli vykázaly o 26 % vyšší živostnost v porovnání s nástroji vyrobenými z klasicky válcovaného polotovaru.
Abstrakt EN: Currently, in many cases, a shortage of highly formed tool steels begins to show. At the Department of Material Science and Technology UWB two instruments were subjected to structural analysis, one of which was in practice,when machining of stainless steel by interrupted cut was evaluated as excellent, and the second one did not pass the analysis. Analysis performed with the use of scanning electron microscopy showed that both these structures werevery similar. It was found that unsatisfactory tool was a steel prepared by powder metallurgy, while the highly reliable tool was made by forging technology. Multi-forming, carried out repeatedly in the directions of all three spatial coordinates with using backward operation, can eliminate banding and can ensure a very fine grained structure comparable to steel powder, but it exhibits higher reliability and stability in extreme machining conditions. When designing forging process and the determination of deformation distribution within the formed body that relates to the state of the structure, the numerical simulation software Deform was used. The upsetting was followed by extension, when the jam-packed disc was rotated by 90 ° and compressed on the shaped anvil, and then again rotated by 90° and forged on the anvil with a square . For the most deformed samples this procedure was repeated 3 times. Hardness and micro-hardness were measured on the blanks. From the blanks slotting knives were produced and they were subsequently verified in practice. From the structure of the knife, which reported the longest service life a metallographic analysis was made. The tools made from the most deformed steel showed a 26% longer service life in comparison with the instruments made from classically rolled blank.
Klíčová slova

Zpět

Patička