Přejít k obsahu


USABILITY OF THERMOPLASTICS FOR 3D PRINTING OF PROTOTYPE PRODUCTS

Citace:
FORMÁNEK, J., JANDOVÁ, A., BUNDA, Z., KUČEROVÁ, L. USABILITY OF THERMOPLASTICS FOR 3D PRINTING OF PROTOTYPE PRODUCTS. In METAL 2016 - 25. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Brno, Hotel Voroněž I: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 2016. s. 1406-1411. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: USABILITY OF THERMOPLASTICS FOR 3D PRINTING OF PROTOTYPE PRODUCTS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno, Hotel Voroněž I
Název zdroje: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Bc. Andrea Jandová , Ing. Zbyněk Bunda Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Při použití 3D tisku v technické konstrukci, jsou důležité mechanické parametry výsledného produktu, který může být následně testována při skutečném provozu. Mechanické vlastnosti mohou být ovlivněny nejen použitým materiálem, ale právě i volbou nastavení parametrů jednotlivých vrstev (úhel, hustota výplně, vzor výplň, výška vrstvy, atd.). V podobném způsobu jsou navrhovány i kompozitní materiály, které mají také stejnou strukturu (úhel, hustota výplně, vzor výplň, výška vrstvy, atd). Znalost kompozitní struktury, lze nyní díky 3D tisku využít pro výrobu prototypových výrobků s definovanými mechanickými vlastnostmi a to z jednoho materiálu.
Abstrakt EN: When using 3D in the technical design, are important mechanical parameters of the resulting product, which can subsequently be tested during actual operation. Mechanical properties can be influenced not only material used, but right track individual layers (angle, density infill, infill Pattern, Layer Height, etc.). In a similar manner they are designed composite materials which also have the same structure (angle infill Density, infill Pattern, Layer Height, etc.). Knowledge of composite structures, can now be used for the production of prototype products with good mechanical properties of one material.
Klíčová slova

Zpět

Patička