Přejít k obsahu


Přehodnocení objektivity (přírodních) věd v 21. století

Citace:
PAITLOVÁ, J. Přehodnocení objektivity (přírodních) věd v 21. století. Hradec Králové, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na paradox, který nutí k přehodnocení nároku na objektivitu ve vědách. Doposud právě přírodní vědy byly v tomto ohledu považovány za vzor. Díky neuvěřitelnému progresu poznání se ale přírodní vědy stávají mnohem metafyzičtějšími, než jsme ochotni připustit. Je proto třeba překonat tradiční pozitivistické a naturalistické přístupy ve filosofii vědy a pokusit se hledat adekvátnější řešení, které bude zohledňovat vzrůstající metafyzický, respektive téměř transcendentní (lidskou zkušenost přesahující) charakter současných přírodních věd. Východisko z tohoto problému může poskytnout právě filosofie.
Klíčová slova

Zpět

Patička