Přejít k obsahu


Neúmyslný povstalec? Život Saigóa Takamoriho a povstání v Sacumě

Citace:
KODET, R. Neúmyslný povstalec? Život Saigóa Takamoriho a povstání v Sacumě. Historický obzor, 2016, roč. 27, č. 7/8, s. 159–171. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unintentional Rebel? The Life of Saigo Takamori and the Satsuma Rebellion
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá životem významného japonského státníka Saigóa Takamoriho. Autor nejprve analyzuje situaci v Japonsku a příčiny revoluce Meidži a Saigóovu roli během těchto událostí. V další části článku se autor zabývá otázkou vytvoření nové japonské vlády a prvních reforem císařské vlády. Zdůrazňuje, že to byla Saigóova neochota provádět příliš radikální reformy a snaha o zachování samurajské vrstvy pomocí jejich zaměstnání v plánované invazi do Koreje, která vedla k jeho rezignaci pod tlakem jeho vládních kolegů. Závěrečná část studie zhodnocuje příčiny a průběh povstání v Sacumě a snaží se zodpovědět otázku, zda jej Saigó plánoval, nebo se jen musel podvolit průběhu událostí.
Abstrakt EN: The article deals with the life and activity of an important Japanese statesman Saigo Takamori. Its author firstly analyses the situation in Japan and the causes of Meiji Revolution and Saigo’s role in these events. In next part of his article he addresses the question of the creation of the new Japanese government and the first reforms of the pro-imperial movement. He stresses that it was Saigo’s unwillingness to pursue too radical reforms and his will to preserve the samurai class by employing it in a planned invasion of Korea, that led to his resignation under the pressure of his government colleagues. The final part of the study assesses the causes and events of the Satsuma Rebellion and tries to answer the question if Saigo planned this uprising or if he was only obliged to follow the course of events.
Klíčová slova

Zpět

Patička