Přejít k obsahu


Structural and magnetic properties of the transition metals (TM=Co, Ni) and Nb co-doped SrTiO3 thin films

Citace:
RAJENDRAN, S., ŽIVOTSKÝ, O., HENDRYCH, A., NOVÁK, P., ŠUTTA, P., MEDLÍN, R., KIM, S., PARK, S. Structural and magnetic properties of the transition metals (TM=Co, Ni) and Nb co-doped SrTiO3 thin films. MATERIALS RESEARCH BULLETIN, 2016, roč. 83, č. 12, s. 193-200. ISSN: 0025-5408
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural and magnetic properties of the transition metals (TM=Co, Ni) and Nb co-doped SrTiO3 thin films
Rok vydání: 2016
Autoři: Dr. Siddheswaran Rajendran , Ondřej Životský , Aleš Hendrych , Ing. Petr Novák Ph.D. , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín Ph.D. , Sang-II Kim , Seung-Young Park
Abstrakt CZ: V tomto článku prezentujeme RF magnetronové naprašování SrTiO3 vrstev dopovaných přechodovými kovy (TM=Co, Ni) a Nb o tloušťce 1.1. Připravené amorfní vrstvy byly žíhány na 800°C ve vakuu k zajištění krystalové struktury. Kubická perovskitová struktura vrstev byla zjištěna rentgenovou difrakcí. Morfologie povrchu a řezu, velikost zrn, prvkové složení a struktura byly studovány AFM, SEM and TEM. Mikrostruktura a SAED potvrdily perovskitovou strukturu SrTIO3 vrstev. Magnetické vlastnosti byly studovány vibrační magnetometrií a magnetooptickým Kerr měřením. Feromagnetická odezva byla pozorována v obou materiálech při pokojové teplotě.
Abstrakt EN: In this article, we report the fabrication of transition metal (TM¼Co/Ni) and Nb co-doped SrTiO3 (Ni0.06Nb0.05Sr0.12Ti0.16O0.61 and Co0.08Nb0.05Sr0.11Ti0.15O0.61) thin films of thickness around 1.1 mm on monocrystalline Si (100) substrate by RF sputtering at 350 _C. The as-deposited amorphous films were annealed at 800 _C in vacuum to obtain crystalline structure. The X-ray diffraction studies revealed that the annealed polycrystalline films are having a cubic perovskite structure. The surface and cross-sectional morphologies, grain size, elements and structure of the films were studied by atomic force microscope, scanning and transmission electron microscopes. The microstructure and selected area electron diffraction (SAED processed pattern) also confirms the perovskite structure of the SrTiO3. The magnetic behaviour of the films was studied by vibrating sample magnetometry and magneto-optic Kerr measurements. The ferromagnetic responses were observed in both materials at room temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička