Přejít k obsahu


Die Prager Universität als ein spezifisches Frömmigkeitsterrain der böhmischen kirchenpolitischen Szene (1409-1519)

Citace:
HLAVÁČEK, P. Die Prager Universität als ein spezifisches Frömmigkeitsterrain der böhmischen kirchenpolitischen Szene (1409-1519). In Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität : zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht. Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften, 2016. s. 89-97. ISBN: 978-3-7776-2577-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The Prague University as a specific environment of Devotion of the Bohemian church political scene (1409–1519)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Leipzig
Název zdroje: Sächsische Akademie der Wissenschaften
Autoři: Doc. PhDr. Petr Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá specifickými formami zbožnosti na pražské univerzitě v době dominance české utrakvistické církve v Českém království v pozdním středověku. Koncentruje se především na úctu ke sv. Janu Husovi jakožto patronu univerzity a na některá důležitá místa paměti české reformace – Betlémskou kapli a kapli Božího Těla v Praze.
Abstrakt EN: The study focuses on specific forms of devotion at the Prague University during the dominance of the Czech Utraquist Church in the kingdom of Bohemia in the late middle ages. It concentrates primarily on the cult of St. Jan Hus as a patron of the university and on some important places of memory of the Bohemian Reformation – Bethlehem Chapel and the Corpus Christi Chapel in Prague.
Klíčová slova

Zpět

Patička