Přejít k obsahu


Etnická identita palestinských křesťanů - antropologická studie z betlémské oblasti

Citace:
FRITZOVÁ, M. Etnická identita palestinských křesťanů - antropologická studie z betlémské oblasti. Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 2, s. 12-22. ISSN: 0029-5302
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethnic identity of Palestinian Christians - Anthropological study from the Bethlehem area
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje některé konkrétní projevy etnické identity palestinských křesťanů v betlémské oblasti tak, jak byly vypozorovány během mého terénního výzkumu na Západním břehu. Na základě terénního výzkumu se snažím definovat některé základní kategorie, které jsou s etnickou identitou přímo spojené, jako je konkrétní historická událost (první intifáda), přináležitost k jednomu území, společný jazyk či další symbolická místa (bezpečnostní bariéra, checkpoint), které aktivují etnickou identitu zkoumané skupiny, palestinských křesťanů v betlémské oblasti. Etnická identita je podle celé řady autorů základní spojující prvek mezi Palestinci navzájem , především pak mezi palestinskými muslimy a palestinskými křesťany . Zdali tomu tak doopravdy je, jsem se snažila ověřit v konkrétním antropologickém výzkumu. Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na otázku významu první intifády a symbolického významu bezpečnostní bariéry pro etnické uvědomění palestinských křesťanů v betlémské oblasti. Článek je tedy studií malého rozsahu a není jeho cílem prozkoumat všechny projevy etnické identity u palestinských křesťanů. Tím, že se jedná o antropologickou studii prováděnou v jednom konkrétním místě, není ani ambicí článku vztahovat předkládané výsledky na všechny palestinské křesťany, ale pouze na zkoumanou oblast.
Abstrakt EN: This article depicts concrete situations which I experienced in the field. Based on them, I try to define categories which can play a vital part in the ethnic and national identity of the Palestinian Christians from Bethlehem area – such as historical awareness building (connected with first intifada), shared territory, language, as well as shared meanings, which the Palestinians attribute to the external pressure by the Israeli Party (connected by separation barrier and checkpoint). Ethnic identity is according some authors the main link between the Palestinians in general, particularly between Christians and Muslims, who claim – with respect to ethnicity and nationality – the Palestinian identity. It is the underlying division “we – Palestinians / they – Israelis” which benefits ethnic and national awareness of the Palestinians and which is the main link between the religiously variated worlds of Christians and Muslims. In this article I try verify this assumption and search significance of historical event first intifada and significance of separation barrier for ethnic identity my informants – Palestinian Christians from Bethlem area.
Klíčová slova

Zpět

Patička