Přejít k obsahu


A New Approach to Line-sphere and Line-Quadrics Intersection Detection and Computation

Citace:
SKALA, V. A New Approach to Line-sphere and Line-Quadrics Intersection Detection and Computation. In VProceedings of the international conference of numerical analysis and applied mathematics 2014 (ICNAAM 2014). neuvedeno: American Institute of Physics, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3 , ISSN: 0094-243X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New Approach to Line-sphere and Line-Quadrics Intersection Detection and Computation
Rok vydání: 2015
Místo konání: neuvedeno
Název zdroje: American Institute of Physics
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: V publikaci je předložena nová metoda detekce a výpočtu průsečíku přímky s kvadratickýcm povrchem, která odděluje geometrické vlastnosti přímky a kvadriky, což urychluje výpočet.
Abstrakt EN: A new formulation of detection and computation of the intersection of line (ray) with a quadric surface is presented, which separates geometric properties of the line and quadrics that enables pre-computation
Klíčová slova

Zpět

Patička