Přejít k obsahu


Scholares Pragenses: Husovi němečtí spolužáci na pražské univerzitě

Citace:
HLAVÁČEK, P. Scholares Pragenses: Husovi němečtí spolužáci na pražské univerzitě. Theologická revue, 2016, roč. 87, č. 1, s. 102-113. ISSN: 1211-7617
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Scholares Pragenses: Husʼs German Fellow Students at the University of Prague
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Petr Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se soustřeďuje na skupinu německých studentů (“Theutonici” nebo “Alemani”) na středověké pražské univerzitě , kteří byli spolužáky a později kolegy českého reformátora Jana Husa (†1415). Autor se především zabývá Husovými “conscholares”, kteří patřili k bavorského univerzitnímu národu, tj. pocházeli z Bavor, Frank, Horní Falce a části Švábska.
Abstrakt EN: This study concentrates on the issue of German students (“Theutonici” or “Alemani”) at the medieval University in Prague who were fellow students, and later colleagues, of the Czech reformer Jan Hus (†1415). The author is mainly interested in Husʼs “conscholares” who belonged to the Bavarian university nation, that is, who came from Bavarian and Franconian regions, from the Upper Palatinate and parts of Swabia.
Klíčová slova

Zpět

Patička