Přejít k obsahu


Paleontologický výzkum lokality Brloh v Železných horách (lipoltické souvrství, spodní ordovik)

Citace:
BUDIL, P., MERGL, M., SMUTEK, D. Paleontologický výzkum lokality Brloh v Železných horách (lipoltické souvrství, spodní ordovik). Zprávy o geologických výzkumech, 2016, roč. 49, č. jaro, s. 149-156. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Palaeontological investigation of the Brloh locality in the Železné hory area (Lipoltice Formation, Lower Ordovician)
Rok vydání: 2016
Autoři: Petr Budil , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Daniel Smutek
Abstrakt CZ: V práci je popsána fauna a geologická situace lokality Brloh v Železných horách. Výsledky potvrzují výskyt fauny s dominancí rodů Lingulella, Hyperobolus, Angusticardinia a Hesperonomiella. Fauna je pravděpodobně tremadockého nebo floianského stáří.
Abstrakt EN: Fossil fauna and geological setting of the locality Brloh in Zelezné hory arer is described. Results confirm occurrence of the fossil association dominated by brachiopods Hyperobolus, Lingulella, Angusticardinia and Hesperonomiella. The fauna is probably of Tremadocian or Floian aged.
Klíčová slova

Zpět

Patička